షకీలా రహస్య ప్రేమాయణం

‘‘షకీలా ” పేరు వినగానే … మీ మనస్సు సీతాకోకచిలుకలా రెక్కలు విప్పుకొని ఎగురుతోందని. అణువణువు గురించి తెల్సుకోవాలని మీకు ఉంది కదూ !అవునా ! !

Read more

నాటి బాలీవుడ్ ప్రేమ కధలు రూమర్లా? వాస్తవాలా?

నాటి బాలీవుడ్ ప్రేమ కధలు  రూమర్లా? వాస్తవాలా?కమలహాసన్, సారిక ప్రేమలో పడ్డారు. సారిక గర్భవతి అయ్యింది. అయ్యితే కమల్ ఆమెను ప్రేమించాడే కానీ పెళ్ళాడలేదు. అప్పటికే కమల్

Read more